Promo Zakelijk
Image default
Industriële goederen en diensten

Hoe ziet de toekomst van duurzame afvalverwerking eruit?

Het verduurzamen van de afvalverwerking in onze samenleving speelt een belangrijke rol om de wereldwijde klimaatdoelen te behalen. Maar hoe gaat dit precies in zijn werking? Van het omzetten van afval in energie tot slimme afvalbakken, in dit artikel kijken we naar enkele ontwikkelingen die de afvalverwerking in de komende jaren aanzienlijk zal bevorderen.

Een circulaire economie

Als we het hebben over circulariteit van onze economie, dan moet je dit zien als een productie- en consumptiemodel waarbij bestaande materialen en producten zoveel mogelijk worden gedeeld, geleend, hergebruikt, gerepareerd, of gerecycled om toegevoegde waarde te creëren. Op die manier wordt niet alleen de levenscyclus van producten verlengd, maar zal er ook minder afval op de vuilnisbelt terecht komen. Dat betekent dat “afval” niet echt afval is, omdat het door andere mensen voor andere doeleinden kan worden ingezet! De circulaire economie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen de afvalverwerking, hoewel onze economische systemen op grote schaal moeten worden verenigd tot een samenhangend en harmonieus geheel om dit te realiseren.

Omzetting van afval in energie

Een andere oplossing voor het verduurzamen van de afvalverwerking, is om afval om te zetten in energie. Hierbij zijn ontwikkelingen op het gebied van thermische technologie en biotechnologie van essentieel belang om te zorgen voor een belangrijke doorbraak. Op die manier kan verzameld afval worden getransformeerd tot onder meer biodiesel en elektriciteit.

Slimme afvalbakken

Met de opkomst van IoT-technologie (Internet of Things) kunnen uiteenlopende producten worden verbonden met het internet. Ditzelfde geldt voor perscontainers, en die kunnen belangrijke voordelen opleveren voor afvalmanagement van stedelijke gebieden. Slimme afvalbakken zijn namelijk in staat om een afvalverwerkingsbedrijf op de hoogte te stellen van wanneer een afvalbak zijn capaciteit heeft bereikt, zodat de ophaalroute adequaat kan worden afgestemd. Dit zorgt ervoor dat transportfrequentie voor het ophalen van afval aanzienlijk kan worden verminderd, wat bovendien zal resulteren in een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast zijn slimme afvalbakken in staat om het afval te comprimeren, wat ervoor zorgt dat een afvalbak veel meer capaciteit heeft en is voorbereid op meerdere afvalstromen. Een perfecte manier om zwerfafval tegen te gaan!

Het bewustzijn van consumenten

Het zijn niet alleen bedrijven die moeten veranderen, maar ook de samenleving moet bewuster omgaan met hun afval. Hiervoor zijn vaak geen ingewikkelde oplossingen voor benodigd, want alleen al het correct scheiden van afval kan resulteren in aanzienlijke vooruitgang op het gebied van duurzame afvalverwerking. Gelukkig zien we dat de bevolking steeds meer bewustzijn creëert rondom afval, wat ongetwijfeld zal leiden tot vele nieuwe innovaties.